אדם שכבש את תודעתו הוא גיבור

///אדם שכבש את תודעתו הוא גיבור