" המרחק הגרוע ביותר

בין שני אנשים הוא אי הבנה "

אם אהבתם מוזמנים לשתף > >> >>>