אנו באים והולכים, אורחים על פני האדמה. אז למה אתה מקדיש את חייך?

///אנו באים והולכים, אורחים על פני האדמה. אז למה אתה מקדיש את חייך?