בכל בוקר אנחנו נולדים מחדש

///בכל בוקר אנחנו נולדים מחדש