הבעיה היא, אנחנו חושבים שיש לנו זמן

///הבעיה היא, אנחנו חושבים שיש לנו זמן