הנר שכבה

בימים עברו השתמשו ביפן בפנסים של נייר וקני-במבוק ונר קבוע בתוכם.
לילה אחד ביקר עיוור אצל ידידו, וכשביקש לחזור לביתו, הציע לו הידיד שיישא עמו פנס.
אמר העיוור: "אין אני זקוק לפנס, חשיכה ואור הרי הם לי היינו הך."
השיב לו ידידו: "יודע אני שאין אתה נזקק לפנס למציאת דרכך, אך בלי פנס עלול מישהו להיתקל בך. לכן צריך אתה לשאת פנס."
יצא העיוור בפנסו, ועד שלא עשה כברת-דרך, התנגש בו אדם אחד.
קרא העיוור: "היזהר בדרכך! אינך רואה את הפנס הזה!"
"הנר שלך כבה, אחי", השיב לו הזר.

> אולי יעניין אתכם לקרוא על הדרך לאושר

2018-01-02T10:25:42+00:00