" הבעיה היא אינה בעיה.

הבעיה היא כמות חשיבת היתר

שאתה עושה עם הבעיה.

תן לזה ללכת והיה חופשי "

– בודהה

אם אהבתם מוזמנים לשתף > >> >>>