כשאני רעב אני אוכל כשאני עייף אני ישן

///כשאני רעב אני אוכל כשאני עייף אני ישן