באמצע מנזר ייחודי בדרום קוריאה עומד מבוך,
מבוך הלא יודע!

הוראות הצעידה במבוך:
לשמור על האנרגיה בבטן,
להתמסר ל׳לא יודע׳
ולצעוד צעד צעד.
כך אתה יוצא לחופשי!

גם בחיים-
במקום להילחם,
במקום להיאבק,
במקום הניסיון לשנות,
להסכים להניח את תשומת הלב בבטן,
להתחיל לצעוד קדימה בנוכחות ערנית,
לחזור לשאלות מכוונות תודעה ,
ולאפשר לחוויית ה׳לא יודע׳ להוביל אותנו.

מאבק מגיע מתוך – ׳אני יודע׳
חופש מגיע מתוך – ׳לא יודע׳

מלחמה מגיעה מתוך – ׳אני צודק׳
שלום מגיע מתוך – ׳לא יודע׳

נושאים נוספים באתר:

אם אהבתם מוזמנים לשתף > >> >>>