מה שאנו חושבים לזה אנו הופכים

///מה שאנו חושבים לזה אנו הופכים