שלום אנשים יקרים ושותפים לדרך.
אנו בשלהי הקורונה וזה משמח מאוד

אך עם השמחה והחופש כעת נראה יותר ויותר בעיות וקשיים,
הפקקים בכבישים יהיו פקוקים יותר.
אנשים שהיה להם מאתגר כלכלית לפני הקורונה כעת יהיה להם קשה.
מובטלים יתקשו מאוד לחזור למעגל העבודה.
נתמכים יתייאשו שהמדינה תפסיק את התמיכה הכלכלית.
ועוד קשיים רבים יופיעו וכל זה ישפיע על כולנו.
מה שנקרא אחרי המלחמה מופיעים המשברים.

דרך הזן מלמדת אותנו איך לפעול במצבים קשים:

  1. אל תאבד אותך, שוב לרגע שלפני החשיבה וההרגשה,
    לפני שהגדרת את המציאות כקשה. כשיש הגדרה/השלכה יש מגבלה.
  2. ראה את הדברים כפי שהם, עובדות ללא פרשנות הם חומר ביד היוצר.
    רק כך תוכל לתעל ולהמציא את עצמך מחדש.
  3. פעולה נכונה, תפעל בהלימה למציאות.
    דע את הערך שלך ויידע את העולם כולו.

 

הוספתי לכם את הדהרמה טוק האחרון המדגיש נקודות אלו:

אם אהבתם מוזמנים לשתף > >> >>>