לשוב לעצמי

בדרך הזן
120
  • הספר מלמד על אורח חיי כנזיר ועל התובנות העמוקות אותם קיבלתי והם מועברים בספר ע"י השיתופים האישיים שלי

המפתחות לאינטואיציה

208 קונג-אנים
120
  • סיפורים המציגים שאלות פרדוקסליות המסייעות לפיתוח סנטר יציב ופיתוח תבונה אינטואיטיבית

השארת פרטים להזמנה טלפונית