ערות קיימת היכן שאין לידה ואין הכחדה

///ערות קיימת היכן שאין לידה ואין הכחדה