רגע אחד יכול לשנות יום שלם לאדם

///רגע אחד יכול לשנות יום שלם לאדם