קורסים ופעילויות בחודש ינואר 2020

/קורסים ופעילויות/
טוען קורסים ופעילויות
מצא קורסים ופעילויות

מצב הצגת אירועים

קורסים ופעילויות בחודש ינואר 2020

תצוגת חודש

יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
29

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

קבוצת מדיטציה מתחילים מועד בוקר/ערב – ירושלים

תירגול בוקר

30

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

תירגול בוקר

31

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

תירגול בוקר

יוגה – א'-ב' – קורס בסיס

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

1

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

תירגול בוקר

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

קבוצת מדיטציה מתחילים מועד בוקר/ערב

2

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

תירגול בוקר

"האדם מחפש משמעות"

קבוצות מדיטציה – מתחילים מועד בוקר/ערב

3

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

"האדם מחפש משמעות"

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

4

מסלול "מסייע לשלום"

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

"האדם מחפש משמעות"

5

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

קבוצת מדיטציה מתחילים מועד בוקר/ערב – ירושלים

תירגול בוקר

קורס "לשוב לעצמי בדרך הזן" הרצליה

6

מסע למנזר WON KWANG SA ( הונגריה )

תירגול בוקר

7

תירגול בוקר

יוגה – א'-ב' – קורס בסיס

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

8

תירגול בוקר

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

קבוצת מדיטציה תל אביב – בוגרים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

9

תירגול בוקר

קבוצות מדיטציה – מתחילים מועד בוקר/ערב

10

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

11
12

קבוצת מדיטציה מתחילים מועד בוקר/ערב – ירושלים

תירגול בוקר

13

תירגול בוקר

מצפן הזן – קורס שנתי

14

תירגול בוקר

יוגה – א'-ב' – קורס בסיס

קבוצת מדיטציה – מתחילים

15

תירגול בוקר

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

קבוצת מדיטציה תל אביב – בוגרים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

16

תירגול בוקר

קבוצות מדיטציה – מתחילים מועד בוקר/ערב

17

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

18
19

קבוצת מדיטציה מתחילים מועד בוקר/ערב – ירושלים

תירגול בוקר

20

תירגול בוקר

21

תירגול בוקר

יוגה – א'-ב' – קורס בסיס

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קורס "לשוב לעצמי בדרך הזן" ראשון לציון

22

תירגול בוקר

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

קבוצת מדיטציה תל אביב – בוגרים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

23

תירגול בוקר

קבוצות מדיטציה – מתחילים מועד בוקר/ערב

24

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

25

שבת זן – לשחרר את הכאב דרך הכאב

26

קבוצת מדיטציה מתחילים מועד בוקר/ערב – ירושלים

תירגול בוקר

27

תירגול בוקר

מצפן הזן – קורס שנתי

28

תירגול בוקר

יוגה – א'-ב' – קורס בסיס

קבוצת מדיטציה – מתחילים

29

תירגול בוקר

קבוצת מדיטציה – מתחילים

ערב קהילה – להוציא את החיצים המורעלים

קבוצת מדיטציה – בוגרים

קבוצת מדיטציה תל אביב – בוגרים

30

תירגול בוקר

רטריט עירוני

קבוצות מדיטציה – מתחילים מועד בוקר/ערב

31

רטריט עירוני

קבוצת מדיטציה – מתחילים

קבוצת מדיטציה – מתחילים

1

רטריט עירוני

+ Export Events